In de Eerste Kamer lijkt er geen meerderheid te zijn voor de verhoogde verhuurderheffing van 2 miljard euro. SP, CDA, D66, PVV en Groen Links zijn zeer kritisch over deze maatregel uit het Regeerakkoord. Dit bleek maandagavond tijdens een debat. Coalitiepartijen VVD en PvdA hebben samen geen meerderheid in de Eerste Kamer, maar zelfs die partijen zijn kritisch. Sent (PvdA) gaf bijvoorbeeld duidelijk aan dat de PvdA hier niet bij voorbaat voor zal stemmen. Het ontbreken van een meerderheid stelt het kabinet Rutte II voor een probleem, aangezien de extra 1,2 miljard euro aan belastingopbrengst hard nodig zal zijn om de begroting in 2014 binnen de afgesproken kaders te brengen.

De verhuurderheffing die nu voorligt, met een budgettaire opbrengst van 50 miljoen euro voor volgend jaar oplopend naar 800 miljoen euro voor de jaren daarna, kan overigens wel op een meerderheid rekenen. Die maatregel vloeit dan ook voort uit het ‘Lenteakkoord', waar meerdere partijen hun handtekening onder hebben gezet.

Beantwoording

In de Eerste Kamer vond maandagavond de eerste termijn plaats van het Belastingplan 2013, Overige Fiscale Maatregelen (OFM), wet herziening fiscale behandeling eigen woning en de verhuurderheffing. De wet elektronische registratie notariële akten is vorige week al als hamerstuk aangenomen. Dinsdag 18 december zullen staatssecretaris Weekers van Financiën en minister Blok van Wonen en Rijksdienst antwoorden, waarna ook gestemd zal worden over het wetsvoorstel en eventueel ingediende moties.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht, Belastingrecht algemeen

Dossiers: Prinsjesdag 2012

0

Gerelateerde artikelen