Werkgevers hoeven niet de naheffingen loonbelasting en boetes te betalen die de Belastingdienst bij controles in 2014 had opgelegd in verband met een inmiddels afgeschafte fiscale subsidieregeling.
Dat meldt Accountant.nl. Volgens een uitspraak van de Hoge Raad hebben werkgevers in het verleden terecht subsidies gekregen voor werknemers die onder werktijd deelkwalificaties van een opleiding behaalden.
 
De Belastingdienst was van mening dat werkgevers volgens die subsidieregeling alleen minder loonbelasting en premies volksverzekeringen (WVA) hoefden af te dragen als werknemers een opleiding volledig afmaakten. Veel werknemers hadden alleen deelkwalificaties behaald. De procederende werkgever werd bijgestaan door PwC.
 

Bron: Accountant.nl

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Loonbelasting

1

Gerelateerde artikelen