Staatssecretaris Van Rij van Financiën verwacht op korte termijn nog geen akkoord op het Unshell-richtlijnvoorstel. Op dit moment wordt in Brussel onderhandeld over dit richtlijnvoorstel dat het misbruik van doorstroomvennootschappen effectief moet bestrijden. Dit staat in een brief van de bewindsman aan de Tweede Kamer.

Sommige lidstaten zijn bezorgd dat de voorgestelde maatregelen in het Unshell-richtlijnvoorstel leiden tot een disproportionele stijging van de administratieve lasten, en zetten in op een vereenvoudiging van de richtlijn. Aan de andere kant kan een minder vergaande richtlijn leiden tot een minder effectieve richtlijn ter bestrijding van het misbruik van doorstroomvennootschappen. Het demissionaire kabinet zet zich nog altijd actief in om tot een overeenkomst te komen.

Als de richtlijnonderhandelingen niet tot het gewenste resultaat leiden of niet binnen een acceptabele termijn afgerond kunnen worden, kan Nederland overwegen om binnen Europa een kopgroep te vormen. Een laatste terugvaloptie is om over te gaan tot unilaterale maatregelen. Dit laatste heeft echter niet de voorkeur, omdat een nadeel van een unilaterale aanpak is dat misbruik zich kan verplaatsen naar landen die geen maatregelen nemen. Bovendien kan de situatie ontstaan dat Nederland eerst unilaterale maatregelen neemt en die vervolgens weer moet aanpassen als op een later tijdstip de Unshell-richtlijn alsnog ingevoerd wordt. De onderhandelingen liggen immers nog niet stil. Dat zou een stijging van de administratieve lasten voor bedrijven betekenen, evenals van de uitvoeringslasten voor de Belastingdienst. Tot slot brengen sommige denkbare unilaterale maatregelen het risico in zich dat ze niet alleen ontwijkende structuren, maar ook reële economische activiteiten raken, en daarmee het ondernemings- en vestigingsklimaat negatief beïnvloeden. Het is aan een nieuw kabinet om dit te wegen.

Bron: Rijksoverheid

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Europees belastingrecht

198

Gerelateerde artikelen