Experts zijn verbaasd over het beroep dat de Stichting Meldpunt Collectief Onrecht (SMCO) wil indienen bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) tegen de uitspraak van de Hoge Raad over mogelijk onterechte discriminatie van particuliere vermogens in de erf- en schenkbelasting.

Dat meldt de Telegraaf. De Hoge Raad heeft namelijk een heldere beslissing genomen in deze zaak. Er is volgens de raad geen sprake van onterechte discriminatie, omdat de wet uitlegt dat verkrijgers van ondernemingsvermogen een hogere vrijstelling genieten omdat ondernemingen anders in liquiditeitsproblemen zouden kunnen komen.

Particulieren betalen bijna 1000 euro om zich in te schrijven voor het collectief bezwaar. Deskundigen  zoals hoogleraar notariële belastingen Hans Stubbé en hoogleraar mensenrechten Tom de Zwart twijfelen ernstig aan de slagingskans van het collectieve beroep bij het Europese hof. Volgens Stubbé is de stichting de enige winnaar, gezien het forse bedrag dat particulieren moeten betalen om mee te doen.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Schenk- en erfbelasting

1

Gerelateerde artikelen