Op korte termijn een tegenbewijsregeling invoeren voor een bepaalde groep van belastingplichtigen of voor bepaalde vermogensonderdelen zou in feite neerkomen op de introductie van een box 3-stelsel op basis van werkelijk rendement. Dat zou te veel vergen van de uitvoering door de Belastingdienst en het doenvermogen van burgers.

Dat schrijft staatssecretaris Van Rij van Financiën in de aanbiedingsbrief bij de vijfde nota van wijziging op het Belastingplan 2023. Ook beschikt de Belastingdienst niet over voldoende contra-informatie om een en ander te kunnen controleren, voegt Van Rij eraan toe.

Kamerlid Idsinga (VVD) pleitte tijdens het tweede wetgevingsoverleg over het Belastingplan 2023 ervoor om een dergelijke tegenbewijsregeling op te nemen in box 3. Een tegenbewijsregeling zou het nadeel weg kunnen nemen dat wordt geheven over rendement dat hoger is dan het werkelijke rendement.

De bewindsman wijst op de complicaties die vastzitten aan de definiëring van het werkelijk rendement. Dat betekent dat daar bijvoorbeeld ook de keuze moet worden gemaakt of een belastingplichtige voor werkelijk rendement uit mag gaan van de vermogensaanwas die hij heeft gehaald of de vermogenswinst, welke kosten erbij horen en welke daarvan in aftrek moeten worden toegestaan.

Verder zou moeten worden nagedacht over bijvoorbeeld zakelijkheidscriteria en daarmee samenhangende correcties. Kortom, zo stelt Van Rij, alle aspecten van het toekomstige box 3-stelsel op basis van werkelijk rendement zouden ook voor een tegenbewijsregeling moeten worden uitgewerkt én in wetgeving moeten worden omgezet. Van Rij stelt zich de vraag waarom dan niet meteen wordt overgaan op een daadwerkelijk stelsel van werkelijk rendement.

Vorig jaar ging de toenmalige staatssecretaris Vijlbrief van Financiën ook al in op een dergelijke wens. Een tegenbewijsregeling voor een afgebakende groep belastingplichtigen met vooral of uitsluitend spaargeld werd toen afgewezen omdat het 'juridisch niet mogelijk was en maatschappelijk ongewenst'.

Bron: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Prinsjesdag 2022, Box 3

67

Gerelateerde artikelen