Het nieuwste Handboek Loonheffingen van de Belastingdienst schrijft voor dat de vakantiebijslag die de werknemer heeft opgebouwd en de periode waarover de werkgever de vakantiebijslag heeft betaald, vermeld moeten worden op de salarisstrook.

Volgens de redactie van het vakblad Salaris Rendement kan de Belastingdienst deze richtlijn uit het handboek niet afdwingen. De nieuwe eisen zijn namelijk niet terug te vinden in de wet. De redactie verwijst naar artikel 7:626 BW waarin wel wettelijke eisen staan waar de loonstrook aan moet voldoen.
 

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Salarisadministratie, Loonbelasting

0

Gerelateerde artikelen