Het college van de gemeente Veenendaal is het niet eens met het standpunt van de Belastingdienst over de btw-afdracht van de gemeentelijke parkeergarages. "Op fiscaal inhoudelijke gronden, ziet onze externe belastingadviseur voldoende goede argumenten om een procedure te starten", aldus de woordvoeder in De Rijnpost.

Bij gemeentelijk slagboomparkeren handelen gemeenten altijd als btw-ondernemer, ongeacht of een gemeente parkeerbelasting heft. Over de ontvangen parkeergelden zijn gemeenten btw verschuldigd. De gemeente Veenendaal dacht aan die btw-plicht te ontsnappen door de slagbomen weg te halen bij haar eigen drie parkeergarages. Die vlieger ging niet op, zo bleek in de zomer uit een brief van de fiscus aan de verantwoordelijke wethouder.

Veenendaal hoopte per jaar 140.000 euro te besparen met de belastingtruc. Wanneer een parkeergarage geen afsluiting of slagboom heeft, is het een vorm van straatparkeren. Dan hoeft de gemeente er minder btw over te betalen aan het Rijk.

Gemeenten worden vanaf 1 januari 2015 echter als ondernemer aangemerkt voor het gelegenheid geven tot parkeren als sprake is van een fysieke barrière (een slagboom dus) óf een registratie bij de in- of uitrit ter verzekering van de betaling van het parkeergeld. Ondanks het weghalen van de slagbomen worden de auto’s in de Veenendaalse parkeergarages met camera’s geregistreerd om te zien hoelang ze er staan, iets dat niet gebeurt bij straatparkeren. En er is geen sprake van 24 uur per dag onbelemmerd parkeren, zoals je op straat kunt doen. In de avond en de nacht zijn de parkeergarages namelijk gesloten. Om die reden is de gemeente btw verschuldigd over de parkeergelden, aldus de Belastingdienst.

De gemeente heeft na de zomer nog eens met de Belastingdienst gesproken maar de fiscus blijft op het standpunt dat Veenendaal btw over de parkeerinkomsten van de gemeentelijke parkeergarages moet afdragen. Het college heeft de mogelijkheid onderzocht om met meer gemeentes op te trekken in de procedure, maar Veenendaal lijkt hierin echter alleen te staan. "Er zijn geen andere gemeentes die met identieke feiten en omstandigheden te maken hebben. De gemeente zal zelf de procedurekosten moeten betalen van circa 25.000 euro", aldus het college in De Rijnpost.

Bron: De Rijnpost

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Omzetbelasting

358

Gerelateerde artikelen