De gemeentelijke lasten voor een eigen woning liggen in 2020 gemiddeld vijf procent hoger dan in 2019. Dat blijkt uit de Atlas van de Lokale Lasten van COELO, het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden van de Rijksuniversiteit Groningen.

Een huishouden met een eigen woning betaalt in 2020 gemiddeld € 776 aan gemeentelijke lasten. Van dit bedrag gaat € 295 naar de onroerendezaakbelasting, € 283 naar de afvalstoffenheffing en € 199 naar de rioolheffing. Huurders betalen gemiddeld € 389 aan gemeentelijke lasten, omdat zij vaak geen onroerendezaakbelasting (ozb) betalen. Het gemiddelde ozb-tarief voor woningen stijgt sterker dan dat voor niet-woningen, 4,7 procent voor woningen tegen 4,3 procent voor niet-woningen.

De afvalstoffenheffing is opnieuw sterk gestegen. Dit komt door de verhoging van de afvalstoffenbelasting en de lagere opbrengsten voor gemeenten van het ingezamelde plastic en papier. De stijging van de rioolheffing is gemiddeld lager dan de inflatiecorrectie.

In de tarievenoverzichten gemeentelijke belastingen en provinciale- en waterschapsbelastingen 2020 worden de verschillen tussen de laagste en hoogte gehanteerde tarieven duidelijk. Hieruit blijkt dat deze verschillen zeer fors kunnen zijn.

Met de Lokale Lasten Calculator kunnen mensen zelf uw woonlasten berekenen en deze vergelijken met andere gemeenten.

Bron: COELO

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

Informatiesoort: Nieuws

  115
Gerelateerde artikelen