Door een verhoging van de afvalstoffenbelasting door het Rijk met maar liefst 139 procent stijgen de gemeentelijke woonlasten in 2019 meer dan voorgaande jaren. De gemeenten belasten de verhoging van de afvalstoffenbelasting door aan haar inwoners.

Afvalverwerkers betalen afvalstoffenbelasting voor het vuilnis dat wordt verbrand of gestort en rekenen dat door aan de gemeenten. Door de verdere verduurzaming moet er meer gerecycled worden en minder worden weggegooid. Om dat te stimuleren verhoogt het Rijk de afvalstoffenbelasting. Door deze verhoging stijgen de tarieven voor afvalstoffenheffing met 6,1%. De tarieven voor rioolheffing en onroerendezaakbelasting stijgen ook, maar minder fors dan de afvalstoffenheffing.

Per gemeente kunnen de tarieven voor de gemeentelijke woonlasten en de stijgingen in deze tarieven aanzienlijk verschillen. De gemeentelijke woonlasten stijgen het meest in Haarlem (18%) en het minst in Assen 4,4%). De gemeentelijke woonlasten voor woningeigenaren zijn het laagst in Den Haag (€ 563) en het hoogst in Enschede (€ 856). Huurders betalen het meest in Zaanstad (€ 571) en het minst in Nijmegen (€ 40).

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

  244
Gerelateerde artikelen