Staatssecretaris Wiebes van Financiën en minister Plasterk van BZK gaan onderzoek doen naar uitbreiding van het lokaal belastinggebied. De gemeenten zijn verheugd want de VNG pleit al lange tijd voor een lokaal belastinggebied dat qua omvang beter past bij de steeds grotere hoeveelheid taken en verantwoordelijkheden van gemeenten.
In zijn brief aan de Tweede Kamer ‘Keuzes voor een beter belastingstelsel' schrijft staatssecretaris Wiebes dat meer ruimte om zelf belastingen te heffen past bij de grotere rol die gemeenten na de drie decentralisaties hebben:
 
‘Een verruiming van het decentrale belastinggebied komt ook tegemoet aan een reeks van aanbevelingen op dit terrein. Wanneer gemeenten meer eigen inkomsten hebben is een lagere uitkering uit het gemeentefonds mogelijk. Hierdoor krijgt het Rijk ruimte om de belasting op arbeid verder te verlagen.'

Lokale democratie

Het kabinet ziet volgens de VNG ook het belang van meer financiële onafhankelijkheid van gemeenten voor de lokale democratie. Het zoekt naar ‘een model met een evenwichtige verdeling van de lasten en een geloofwaardige, democratische verankering van gemeentelijk kostenbewustzijn.'

Bron: VNG

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

Dossiers: Prinsjesdag 2014

0

Gerelateerde artikelen