In het najaar van 2016 bleek dat een aantal gemeenten geen accountant kon vinden voor het controlejaar 2016. Uit een recente enquête van de VNG is gebleken dat ongeveer 20% (42 gemeenten) bezorgd is dat ze voor de komende jaren geen of moeilijk een accountant kunnen vinden.

Een groot aantal van deze gemeenten heeft laten weten dat ze over deze problematiek verder willen praten met andere gemeenten. Elke gemeente moet voldoen aan de wettelijke verplichting de jaarrekening te laten controleren door een accountant. Er is uitgebreidere informatie over de enquête beschikbaar.
 

 

Bron: VNG

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Jaarrekening

2

Gerelateerde artikelen