De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft de Modelverordening leges en de Modelverordening bedrijveninvesteringszone en de bijbehorende toelichtingen gewijzigd.
De aangepaste modelverordeningen zijn nu beschikbaar op de website van de VNG.

Bron: VNG

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

0

Gerelateerde artikelen