Voor de invordering en kwijtschelding van gemeentelijke belastingen zijn per 1 januari 2016 enkele wijzigingen in regelgeving van belang. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Leidraad invordering

De Leidraad Invordering is gewijzigd in verband met de aanpassing van de wetgeving per 1 januari 2016 en vanwege een aantal benodigde technische aanpassingen. Onder andere is het bedrag voor de berekening van het inkomen van een student in het middelbaar beroepsonderwijs gewijzigd en is de normpremie voor ziektekosten voor echtgenoten gewijzigd.

Kostenwet

Met het besluit Bijstellingsregeling directe belastingen 2016 (Staatscourant 2015, nr. 47097) wijzigen enkele tarieven in artikel 3, lid 1 en 4, lid 1 van de Kostenwet invordering rijksbelastingen.
  • Maximumbedrag betekenen dwangbevel met bevel tot betaling: € 11.599 (2015: € 11.473)
  • Kosten proces-verbaal inbeslagneming: € 55 (2015: € 54)
  • Kosten proces-verbaal voor verkoop van een goed: € 70 (2015: € 69)

Normbedragen kwijtschelding

Per 1 januari 2016 zijn de bijstandsnormen gewijzigd. Als gevolg hiervan wijzigen ook de normbedragen voor de kosten van bestaan bij de kwijtschelding van belastingen.

Bron: VNG

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Invordering, Belastingen van lagere overheden

0

Gerelateerde artikelen