Vanaf 1 januari 2018 is de landbouwregeling voor de btw afgeschaft. De Belastingdienst heeft de gevolgen in kaart gebracht voor de landbouwer, tuinbouwer, bosbouwer en veehouder die tot 1 januari 2018 gebruik maken van de landbouwregeling.

Op de website van de dienst staat onder meer wat de veranderingen inhouden, voor wie de overgangsregeling geldt en wat de voorwaarden zijn voor toepassing van de kleineondernemersregeling.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Omzetbelasting

Dossiers: Agro, Prinsjesdag 2017

0

Gerelateerde artikelen