Goede doelen vrezen dat de bereidheid om te doneren afneemt, als giften automatisch bij de Belastingdienst belanden. De sector wil garanties dat de anonimiteit van donateurs gewaarborgd is als die geen gebruikmaken van de giftenaftrek. Dat meldt het Financieele Dagblad.

Op dit moment loopt er een pilot voor gegevensuitwisseling waarbij donaties automatisch vanuit zo'n vier goededoelenorganisaties worden doorgegeven aan de fiscus. De goede doelen verstrekken in de pilot geen persoonsinformatie aan de Belastingdienst. Voor de Belastingdienst zou de controle op de giftenaftrek een stuk eenvoudiger worden als ontvangende organisaties de giften automatisch doorgeven. Maar de filantropische sector bij monde van koepelorganisatie SBF zegt huiverig te zijn voor gegevensuitwisseling vanwege het privacy-aspect en het negatieve effect op de bereidheid om te geven.

De pilot wordt genoemd in een aantal verbetervoorstellen die het kabinet vorige maand heeft gedaan om de giftenaftrek en de ANBI/SBBI-regeling minder complex en beter uitvoerbaar te maken. Eén van de verbetervoorstellen is de introductie van het zogenoemde slimme invulscherm voor de giftenaftrek in de IB-aangifte. Hierdoor kan de belastingplichtige de ANBI uit een lijst selecteren. Hiermee hoopt Snel verkeerd ingevulde aangiften te voorkomen. De aangifte van donaties gaat op dit moment vaak mis. Belastingplichtigen geven donaties op aan organisaties die geen ANBI zijn of vullen de naam van een erkend goed doel verkeerd in. Foutieve aangiftes zorgen voor extra werk bij de Belastingdienst.

De krant haalt tot slot belastingadviseur Marieke Kopinsky van EY aan. Volgens haar ontbreekt het in de plannen van Snel aan heldere richtlijnen voor nieuwe vormen van filantropie, zoals investeringen in sociaal ondernemerschap.

Bron: FD

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Schenk- en erfbelasting, Inkomstenbelasting

  327
Gerelateerde artikelen