Hof Amsterdam heeft geoordeeld in een van de zes proefprocedures over box 3, waarbij Cor Overduin van Grant Thornton de Bond voor Belastingbetalers (BvB) bijstaat. Het Hof is het met de BvB eens dat het stelsel van box 3 niet deugt. Dat is goed nieuws want het is een grote stap om ook de belastingrechter van een dergelijk standpunt te overtuigen.

Na constatering volgt rechtsherstel

Dat is dus gelukt, het Hof meent ook dat box 3 in het jaar 2014 al 'fout' was. Constateren dat het systeem van box 3 fout is, is één stap. Daarna volgt stap 2: hoe ga je dan, zoals dat officieel heet, rechtsherstel bieden? Dat is in de fiscale rechtspraak een delicaat terrein. Dat rechtsherstel kan geboden worden door de rechter zelf, maar de rechter kan ook oordelen dat niet hij maar dat de wetgever daarvoor aan zet is. In deze zaak meent het Hof dat de wetgever het probleem maar moet oplossen. De rechter liet dus de belastingaanslag in stand.

Rechtsherstel door de belastingrechter?

De Bond voor Belastingbetalers gaat in cassatieberoep tegen dit oordeel van het Hof. De BvB is van mening dat er wel direct rechtsherstel door de belastingrechter moet worden geboden. Het heeft al lang genoeg geduurd. De wetgever heeft meerdere waarschuwingen op dat vlak genegeerd en er is geen reden om de oude belastingaanslagen dan toch in stand te laten? Uiteraard is het aan de Hoge Raad om daar een oordeel over te vormen. Het budgettaire belang kan enorm zijn. Per jaar brengt box 3 namelijk 4 miljard euro belasting op. En via de massaal bezwaarprocedure doet sinds 26 juni 2015 heel Nederland mee in deze procedure die is gericht op de box 3 heffing over spaargeld.

Gewijzigd box 3 systeem aangepast

U mag verwachten dat de belastingdienst niet thuis blijft geven. De belastingdienst zegt vast dat de wet inmiddels is aangepast en dus 'de wetgever' heeft gedaan wat nu door Hof Amsterdam is genoemd. Maar ook dat verhaal is niet juist, meent Cor Overduin. Het gewijzigde box 3 systeem zorgt nog steeds voor belastingaanslagen die meer dan 100 procent belasting heffen op de uiterst lage spaarrentes die de burgers op hun geld krijgen bij de banken. Vanaf 2017 geldt de nieuwe box 3. Daar gaan vast procedures over gevoerd worden, dat is een kwestie van tijd.
 
De strijd is nog niet gestreden maar deze week was er dus wel een mooie etappewinst voor alle belastingplichtigen die vinden dat ze teveel box 3 belasting betalen!
 
 

Bron: Grant Thornton

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

2

Gerelateerde artikelen