Psychologen die beschikken over een universitair diploma psychologie kunnen de btw-vrijstelling voor medische prestaties toepassen.

Dat meldt de Belastingdienst in een brief van 2 augustus 2016.

Voorwaarden

Met het universitair diploma voldoen de psychologen aan de voorwaarden zoals vermeld in het besluit van 29 maart 2016. Een bewijs van lidmaatschap van het NIP acht de Belastingdienst voldoende bewijs voor het universitair afgestudeerd zijn. De BIG-geregistreerde psycholoog, de Kinder- en jeugdpsycholoog NIP en de Arbeid en gezondheidspsycholoog vielen al onder de btw-vrijstelling, maar door de goedkeuring is dit in feite nu uitgebreid tot alle universitair geschoolde psychologen.      
Met deze toelichting van de Belastingdienst worden mogelijke onduidelijkheden over het al dan niet voldoen aan de voorwaarden voor toepassing van de btw-vrijstelling weggenomen. Uiteraard moet wel sprake zijn van de gezondheidskundige verzorging van de mens en dienen de diensten te vallen binnen het deskundigheidsgebied van de psycholoog. Andersoortige prestaties vallen niet onder deze btw-vrijstelling en zijn in principe met btw belast.

Bezwaar btw-aangifte

Dit is een voor de praktijk belangrijke aanwijzing en neemt veel mogelijke discussies over het voldoen aan de voorwaarden voor de btw-vrijstelling weg. Tevens is dit een mogelijkheid om alsnog bezwaar te maken tegen de btw-aangifte vanaf begin 2015, aangezien de Hoge Raad eerder een arrest heeft gewezen waarop het Besluit is gebaseerd.
 
 

 

Bron: Grant Thornton

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Omzetbelasting

1

Gerelateerde artikelen