De werkkostenregeling (WKR) geldt ook voor de dga. Maar maakt de dga er optimaal gebruik van?

Werkkostenregeling (WKR)

Onder de WKR mag een werkgever maximaal 1,2 procent van het totale fiscale loon, de zogenoemde 'vrije ruimte', besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor werknemers. De werkgever moet deze dan wel aanwijzen als zogenoemd eindheffingsloon (bijvoorbeeld door ze als zodanig te labelen in de administratie). Over de zojuist bedoelde vrije ruimte hoeft geen loonheffing te worden afgedragen. Over het bedrag dat daarboven uitstijgt, betaalt de werkgever een eindheffing van 80 procent (maar zonder verdere inhoudings- of afdrachtplicht). Naast vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen binnen de vrije ruimte kan de werkgever nog zaken onbelast vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen die gericht zijn vrijgesteld of waarvan de waarde op nihil wordt gesteld ('nihilwaardering').

Gebruikelijkheidstoets

Uitgangspunt is dat de vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen de gebruikelijkheidstoets doorstaan, dat wil zeggen niet meer dan 30 procent afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is. De Belastingdienst hanteert de beleidsregel dat bij voldoende vrije ruimte een vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling tot een bedrag van 2.400 euro sowieso (dus zonder verdere onderbouwing) als gebruikelijk wordt aangemerkt. De zojuist bedoelde afwijking van 30 procent geldt niet voor deze beleidsregel.
 
De dga doet er slim aan te bekijken of er voldoende vrije ruimte is om zichzelf een vergoeding van 2.400 euro toe te kennen.

Overschrijding vrije ruimte vaak voordelig

Zoals gezegd, is het zo dat als het totaal van de vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen de vrije ruimte overtreft, de werkgever een eindheffing van 80 procent verschuldigd is over het meerdere. Anders dan u misschien denkt, is het zo dat de 80 procent eindheffing vaak voordeliger uitpakt dan via regulier loon.

Voorbeeld

Een werkgever wil een werknemer een netto vergoeding van 100 euro toekennen.Stel dat het belastingtarief waartegen de werknemer wordt belast 52 procent is. Om op 100 euro netto uit te komen, moet de werkgever een vergoeding toekennen van 208 euro. Immers:
Bruto vergoeding€ 208
Af: 52% loonheffing    € 108
Netto vergoeding€ 100
In geval van toepassing van de WKR bedraagt de heffing 80 euro, namelijk 80 procent x 100 euro. Het voordeel van toepassing van het eindheffingsregime bedraagt dus 28 euro.
 
 

Bron: Grant Thornton

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Loonbelasting

20

Gerelateerde artikelen