Huizenbezitters moeten volgend jaar een fors hoger tarief voor het huurwaardeforfait slikken. Hierdoor betalen ze in 2014 gemiddeld enkele tientjes tot honderden euro's extra aan inkomstenbelasting. Dit blijkt uit berekeningen van belastingdeskundigen, gebaseerd op de Staatscourant van gisteren. Hierin staat dat huurwaardeforfait volgend jaar stijgt van 0,6 naar 0,7 procent voor huizen met een woz-waarde tussen de 75.000 en 1.040.000 euro. Een tariefsverhoging van liefst 17%.

Inkomstenbelasting

Het huurwaardeforfait, ook wel eigenwoningforfait genoemd, is vaak onderbelicht. Het is een bedrag dat huizenbezitters bij hun inkomen moeten optellen als ze belastingaangifte doen. Hoe hoger het forfait, hoe meer inkomstenbelasting er moet worden betaald.Het tarief van het eigenwoningforfait wordt bepaald door te kijken naar de ontwikkeling van de huizen- én huurprijzen. Het tarief wordt vervolgens vermenigvuldigd met de woz-waarde van de woning. Het ministerie van Financiën gaat voor de berekening van 2014 uit van een gemiddelde daling van de woz-waarde met 5,4%. En een huurstijging van gemiddeld 4,6%.

Onbegrijpelijk

Fiscalist Cor Overduin (Grant Thornton) vindt het onbegrijpelijk dat uit de berekening van het ministerie een tariefsverhoging van 17% is gerold. „Het wrange is dat de tariefsbepaling niet het parlement, maar door een ministeriële regeling de wereld in wordt geslingerd. Het zou mij niets verbazen dat de schatkist zo met honderden miljoenen wordt gespekt."
 
Uit eerdere stukken van het ministerie van Financiën is op te maken dat als het tarief van het eigenwoningforfait met 0,1%-punt wordt verhoogd, dit goed is voor een belastingopbrengst van 320 miljoen euro. Maar volgens het ministerie is daarin nog geen rekening gehouden met een daling van de woz-waarde.
 

Bron: Grant Thornton

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

0

Gerelateerde artikelen