Frankrijk heeft aangekondigd de afstandsverkopendrempel voor internetverkopen van goederen per 1 januari 2016 te verlagen van 100.000 naar 35.000 euro per jaar. Dat betekent dat kleinere internetverkopers voor de btw eerder moeten registreren, aangiften moeten doen en de Franse btw tarieven moeten hanteren. Dit betekent een verzwaring van de administratieve lasten.

Verlaging omzetdrempel

Internetverkopers zijn btw verschuldigd in het EU-land van bestemming, als hun verkopen een bepaalde omzetdrempel overschrijden. Voor de meeste landen is die omzetdrempel omgerekend ongeveer 35.000 euro. Maar Nederland, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk hanteren 100.000 euro. Engeland hanteert GBP 70.000. Frankrijk verlaagt deze drempel nu dus naar 35.000 euro, waardoor meer internetverkopers te maken krijgen met Franse btw.

EU-registratie

Het is jammer dat Frankrijk juist nu met deze verlaging komt. De Europese commissie is van plan om per 2017 een EU-registratie mogelijk te maken voor deze branche, die het mogelijk maakt om in één EU-land te registreren en voor alle EU-verkopen aangifte te doen, via dat ene land. Als Frankrijk de verlaging van de btw-drempel doorzet en de EU-registratie ingevoerd wordt, dan moet de bedrijfstak nu voor het ene jaar onnodig veel kosten maken en moeite doen om de btw in Frankrijk af te dragen.
 
 

Bron: Grant Thornton

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Omzetbelasting

1

Gerelateerde artikelen