Met ingang van 2017 is in de inkomstenbelasting de regeling van box 3 gewijzigd. Waar in het verleden een rendementsfictie gold van 4 procent en een belastingtarief van 30 procent, is dat sinds 1 januari 2017 veranderd. Belastingadviseur Cor Overduin van Grant Thornton geeft antwoord op de vraag wat dit betekent voor het onroerend goed in het buitenland.
Eerder heeft Overduin met deze onverwachte vermogensrendementsheffing voor eigenaren van een tweede huis aandacht gekregen in de Telegraaf. In deze bijdrage geeft hij een uitwerking van de publicatie in de krant.
 
Sinds 1 januari 2017 is er qua rendementsfictie een nieuwe progressieve staffel: de vaste 4 procent is ingeruild voor een drieschrijven systeem dat begint bij 2,87 procent in de eerste schijf en eindigt met 5,39 procent verondersteld rendement in de hoogste schijf (het zogenoemde 1 miljoen plus-vermogen). Het belastingtarief is ongewijzigd gebleven, te weten 30 procent.

Aftrek ter voorkoming van dubbele belasting

Voor buitenlands onroerend goed gold in box 3 altijd een vrijstelling. De 'stenen' worden immers altijd alleen maar belast in het land waar ze zijn gesitueerd. Een Nederlander met een tweede woning in Frankrijk betaalt de belasting over die tweede woning dus in Frankrijk. En in Nederland zelf hebt de eigenaar dan recht op aftrek ter voorkoming van dubbele belasting (hierna: aftrek tvvdb) via een belastingverdrag of via de zogenoemde eenzijdige regeling. De aftrek tvvdb voor dit soort 'inkomen' uit zo'n tweede woning in het buitenland wordt verleend via de vrijstellingsmethode. 'Vrijstelling' zou kunnen betekenen dat de eigenaar in Nederland dan dus niets meer hoeft te betalen aan box 3 inkomstenbelasting. Dat was ook tot en met 2016 het geval. Vrijstelling was ook daadwerkelijk 100 procent vrijstelling.

Vrijstelling werkt niet meer volledig

Maar in het nieuwe box 3 systeem gaat die vlieger helaas niet meer op en moet de eigenaar toch wat Nederlandse belasting betalen. De vrijstelling werkt dus niet meer volledig. En de oorzaak daarvoor is dat de Belastingdienst de vrijstelling berekent via de evenredigheidsmethode. Als de eigenaar dan bij een gelijkblijvend belastingtarief wel een oplopende rendementsfictie hanteert (van 2,87 procent in de eerste schijf, 4,6 procent in de tweede schijf en daarboven 5,39 procent) dan werkt die evenredigheidsmethode zo uit dat de eigenaar toch een beetje Nederlandse belasting betaalt over de buitenlandse tweede woning. Vrijstelling is dus geen vrijstelling!
 
De boosdoener is de oplopende rendementsfictie die de Belastingdienst heeft bedacht. Het is deze fictie die er toe leidt dat er in Nederland belasting betaald moet worden, terwijl recht bestaat op vrijstelling. De belastingbetaler die het hier niet mee eens is, moet te zijner tijd tijdig bezwaar maken tegen de definitieve aanslag inkomstenbelasting inzake het jaar 2017 (en eventueel ook voor de daaropvolgende jaren).

Een cijfervoorbeeld

Box 3 oude systeem (zoals geldend in 2016):
 
Box 3 vermogen van de heer X, inwoner van Nederland:
Spaargeld € 400.000
Tweede woning Frankrijk € 200.000
 
Stel: geen belastingvrije som, geen schulden. Belastingberekening:
 
 BedragPercentageFictief rendement
Spaargeld: € 400.000 4% € 16.000
Tweede woning: € 200.000 4% €   8.000
Totaal:     € 24.000
Belasting:   30% €   7.200

 

 BedragenTotaal
Aftrek tvvdb:  (buitenlands inkomen / wereldinkomen) x belastingbedrag (€ 200.000 / € 600.000) x € 7.200 € 2.400
Per saldo aan box 3 belasting verschuldigd over het Nederlandse bezit € 7.200 min € 2.400 € 4.800

 

Conclusie 1

Bij box 3 'oud' is de tweede woning in Frankrijk volledig vrijgesteld van Nederlandse box 3 inkomstenbelasting.

 
Box 3 nieuwe systeem (zoals geldend in 2017):
 
Box 3 vermogen van de heer X, inwoner van Nederland:
Spaargeld € 400.000
Tweede woning Frankrijk € 200.000
 
Stel: geen belastingvrije som, geen schulden. Belastingberekening:
 
Fictief rendement het geheel van spaargeld plus tweede woning:
 BedragPercentageFictief rendement
  €   75.000 2,87% €   2.152
  € 525.000 4,6% € 24.150
Totaal:     € 26.302
Belasting:   30% €   7.891
 
 BedragenTotaal
Aftrek tvvdb: (buitenlands inkomen / wereldinkomen) x belastingbedrag (€ 200.000 / € 600.000) x € 7.891 € 2.630
Per saldo aan box 3 belasting verschuldigd over het Nederlandse bezit € 7.891 min € 2.630 € 5.261

Conclusie 2

Bij box 3 'nieuw' is de tweede woning in Frankrijk niet volledig vrijgesteld van Nederlandse box 3 inkomstenbelasting. Er moet nu in Nederland feitelijk 130 euro betaald worden over de tweede woning, want bij volledige vrijstelling zou in Nederland slechts 400.000 euro Nederlands vermogen in de heffing mogen worden betrokken, hetgeen een belastingschuld van 5.131 euro oproept. En omdat nu 5.261 euro betaald moet worden, is de blauwe envelop dus in 2017 in feite 130 euro duurder dan u had mogen verwachten bij (echte) vrijstelling.

Belastingverdragen

Tot slot: Nederland heeft met vele landen belastingverdragen gesloten. De tekst kan per verdrag verschillen en dus ook de wijze waarop vrijstelling is overeengekomen met het betreffende buitenland. Wees hier alert op.
 
 
Lees ook het thema Box 3.

 

Bron: Grant Thornton

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

3

Gerelateerde artikelen