De belastingdienst stuurt vaststellingsovereenkomsten naar werkgevers en adviseurs die bezwaar hebben gemaakt tegen het afdragen van de crisisheffing voor lonen van meer van 150.000 euro. Fiscalisten van Grant Thornton hebben de tekst van de vaststellingsovereenkomst beoordeeld. Conclusie: de belangrijkste bezwaren die in de bezwaarschriften door of namens werkgevers zijn ingebracht, komen ook terug in de vaststellingsovereenkomst en worden dus getoetst in proefprocedures. Moet u de vaststellingsovereenkomst wel of niet tekenen?

Wel ondertekenen

Als u de vaststellingsovereenkomst ondertekend, wordt het bezwaar afgedaan op basis van de uitkomst van de proefprocedures. Het meeliften op de proefprocedures is voor u kostentechnisch aantrekkelijk omdat u niet zelf hoeft te procederen. De uitspraak in de proefprocedures is daarna namelijk ook voor u bindend.

Niet ondertekenen

U kunt er ook voor kiezen de vaststellingsovereenkomst niet te ondertekenen. Bijvoorbeeld als u of uw adviseur denkt dat het verstandig is de procedure zelf te voeren en alle denkbare alternatieve bezwaren in de discussie in te brengen. Ook wanneer u of uw adviseur van mening is dat uw specifieke situatie zodanig bijzonder is dat de crisisheffing een te grote last vormt voor uw organisatie, is het verstandig om niet te tekenen. Zie hiervoor artikel 1 Eerste protocol EVRM. U kunt dit standpunt namelijk niet meer innemen wanneer u wel heeft getekend.

Afweging

Maak bij uw beslissing om de vaststellingsovereenkomst wel of niet te tekenen de volgende afweging:
  • Is in uw situatie een relatief gering bedrag aan eindheffing gemoeid? Overweeg dan om de vaststellingsovereenkomst te ondertekenen. 
  • Heeft u een groot financieel belang? Overweeg dan om de vaststellingsovereenkomst niet te tekenen. De belastingdienst wijst het bezwaar dan af waarna u vervolgens in beroep moet gaan en uw individuele casus zelf moet ui procederen. Overleg in dit geval vooraf met uw adviseur om de kans van slagen zo groot mogelijk te maken.
 

Bron: Grant Thornton

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Bronbelasting, Loonbelasting

0

Gerelateerde artikelen