Op 11 februari 2015 is bekend geworden dat voor de fiscaal risicovolle positie van zorgaanbieders en zzp'ers in de zorg er na vele jaren een oplossing is. Belangenorganisatie BTN (namens de zorginstellingen) en FNV Zelfstandigen hebben hier modelovereenkomsten voor afgerond. Deze zijn nu ook omarmd door het ministerie van VWS en de belastingdienst.
Zelfstandige zorgverleners kunnen door een juist gebruik van de modelovereenkomsten vanaf deze maand zorg in natura verlenen, zonder dat sprake is van een dienstbetrekking.  Het aanvragen en controleren van een Beschikking Geen Loonheffingen (BGL) is hierdoor overbodig. Daarmee werd voor deze beroepsgroep een groot probleem opgelost. Bovendien levert het een aanzienlijke administratieve lastenverlichting op voor zowel de zorgverleners als de zorginstellingen.
 
Hans Piersma, partner en belastingadviseur bij Grant Thornton: "Wij werden al in 2007 ingeschakeld door onze klant PrivaZorg die zich vaak geconfronteerd zag met de ingewikkelde fiscaliteit rondom het werken met mensen die graag, als zelfstandig zorgverlener, zorg in natura verlenen. Zij wilde dit probleem graag opgelost zien. PrivaZorg werkt uitsluitend met zzp'ers en is de grootste in zijn soort. Grant Thornton is jaren betrokken geweest bij de politieke lobby en we hebben (uiteraard met input van zorgaanbieders en brancheorganisaties) gezorgd voor de fiscale begeleiding en het ontwerp van de modelovereenkomsten die nu geaccordeerd zijn door VWS."
 
De contracten die nu beschikbaar worden gemaakt, bieden duidelijkheid: zzp'ers die zorg in natura verlenen, weten nu precies wat de vereisten zijn om niet als werknemer te worden aangemerkt en sluiten zogenaamde schijnconstructies uit. Het ministerie van Financiën heeft aangegeven dat zij op basis van deze contracten zorg in natura veel beter kan handhaven dan met een VAR of BGL. "Wij zien dit als een geweldige opsteker en het is een goed voorbeeld van hoe we met kennis, ervaring en invloed onze klanten kunnen bijstaan," aldus Hans Piersma.
 
 
 

Bron: Grant Thornton

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

0

Gerelateerde artikelen