De ministerraad heeft op voorstel van minister Weerwind voor Rechtsbescherming ingestemd met een verlaging van de griffierechten met 13,5% per 1 januari 2024. 

De verlaging van de griffierechten geldt voor alle zaken, behalve voor civiele zaken boven 100.000 euro en zaken die voor het Netherlands Commercial Court worden gebracht. Om de verlaging zo snel mogelijk in te voeren wordt de geplande indexering voor 2024 verlaagd en afgezien van de eerder uitgestelde indexering voor 2023. In totaal wordt voor de verlaging structureel 27 miljoen euro uitgetrokken.

Het kabinet was aanvankelijk van plan om een wetsvoorstel in te dienen om de griffierechten te verlagen met 25%. Het kabinet moest in het voorjaar van 2023 echter andere financiële keuzes maken, waardoor er minder budget beschikbaar is voor de verlaging van de griffierechten, namelijk nog 27 miljoen euro. Het wetsvoorstel voor het verlagen van de griffierechten met 25% wordt niet doorgezet. Door civiele zaken met vorderingen hoger dan 100.000 euro en zaken voor het Netherlands Commercial Court uit te zonderen van de verlaging, kunnen de griffierechten met 13,5% worden verlaagd. De griffierechten voor de uitgezonderde zaken worden per 1 januari 2024 geïndexeerd met de indexering van zowel 2023 als 2024, in totaal 15,33%.

Bron: Rijksoverheid

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

537

Gerelateerde artikelen