De wettelijke betaaltermijn waarbij de betalende partij een grote onderneming is en de ontvangende partij een middelgrote of kleine onderneming is, wordt op 1 juli 2022 verkort tot 30 dagen. Voor bestaande overeenkomsten geldt een overgangsregeling van een jaar.

De Wet van 30 maart 2022 tot wijziging van Boek 6 BW (35 769, Staatsblad 2022, 146) treedt in werking op 1 juli 2022 (Staatsblad 2022, 175).

Bron: Staatsblad

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Verbintenissenrecht

  195
Gerelateerde artikelen