Verpachters van grond zijn zeer onaangenaam verrast door het besluit van de Belastingdienst om de waardering van verpachte gronden te verhogen van 50% naar 60%. Hierdoor zullen zij meer inkomstenbelasting verschuldigd zijn over de waarde van de grond.

Vanaf het belastingjaar 2018 moet de fiscale waarde van verpachte grond worden vastgesteld op 60% van de vastgestelde normwaarde per hectare voor onverpachte grond, zie ook het bericht op TaxLive van 3 januari 2019. De verhoging is doorgevoerd na een onderzoek door Wageningen University & Research. Daaruit is gebleken dat de grondprijs van regulier verpachte grond bij verkoop gemiddeld 60% van de waarde in onverpachte staat bedraagt.

De verpachters stellen dat ze door de wijziging in de waardering meer inkomstenbelasting over de waarde van de verpachte grond moeten betalen dan dat ze aan pachtopbrengst ontvangen. Hierdoor zullen veel verpachters hun grond willen gaan verkopen in plaats van blijven verpachten. De Federatie Particulier Grondbezit is bang dat het aanbod van pachtgrond nog verder zal gaan dalen. Ze gaat mogelijk haar leden oproepen om massaal bezwaar te maken tegen de belastingaanslag 2018.

Bron: Redactie TaxLive

Rubriek: Inkomstenbelasting

Informatiesoort: Nieuws

Dossiers: Agro

  502
Gerelateerde artikelen