De Belastingdienst heeft het document Handhavingsplan arbeidsrelaties 2023 gepubliceerd. Hierin staat hoe de Belastingdienst de handhaving van arbeidsrelaties wil versterken en verbeteren in 2023.

Het handhavingsplan is een uitwerking van de uitgangspunten en voornemens uit de 'Voortgangsbrief werken met en als zelfstandige(n)' van 16 december 2022 van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst. 

Het document Handhavingsplan arbeidsrelaties 2023 staat op de website van de Belastingdienst.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Loonbelasting, Premieheffing, Arbeidsrecht

221

Gerelateerde artikelen