Het kabinet is van plan om het handhavingsmoratorium uiterlijk per 1 januari 2025 op te heffen. De Belastingdienst is bezig met de voorbereiding van een handhavingsstrategie. Hierover heeft de dienst drie documenten gepubliceerd.

Om het handhavingsmoratorium arbeidsrelaties uiterlijk per 1 januari 2025 te kunnen opheffen wordt uitgewerkt in:

  • handhavingsplan arbeidsrelaties tranche 2024;
  • perspectiefnota handhaving arbeidsrelaties; en
  • het memo handhaving arbeidsrelaties - richtlijnen doorwerking IH en OB

De documenten kunnen worden gedownload op de website van de Belastingdienst.

Vanf 2025

In 2024 geldt het handhavingsmoratorium nog maar per 1 januari 2025 kan de Belastingdienst bij een constatering van een onjuiste kwalificatie van de arbeidsrelatie weer in alle gevallen correctieverplichtingen en naheffingsaanslagen opleggen, eventueel met een boete. Daar past dan ook weer regulier toezicht bij. Om zicht te houden op de gevolgen van de opheffing van het handhavingsmoratorium en de inbedding van de handhaving in het regulier proces wordt daar expliciet aandacht aan besteed in het handhavingsplan 2025.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Arbeidsrecht, Inkomstenbelasting, Loonbelasting

395

Gerelateerde artikelen