Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een handreiking samengesteld met praktische btw-oplossingen voor onderwijsinstellingen en kinderopvangorganisaties wanneer zij samenwerken en diensten aan elkaar verlenen of kosten delen.

Zowel onderwijsinstellingen als kinderopvangorganisaties verrichten btw-vrijgestelde prestaties, namelijk het verzorgen van onderwijs en kinderopvang. Hierdoor hoeven onderwijsinstellingen en kinderopvangorganisaties voor deze prestaties geen btw in rekening te brengen en mogen zij de btw op kosten die zij voor hun btw-vrijgestelde prestaties maken niet in aftrek brengen.

Op het moment dat een onderwijsinstelling en een kinderopvangorganisatie samenwerken en in dat kader diensten aan elkaar verlenen of kosten delen, dienen partijen in beginsel btw aan elkaar in rekening te brengen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het uitlenen van personeel door de ene partij aan de andere partij. Doordat partijen deze btw niet in aftrek mogen brengen, werkt de samenwerking kostenverhogend.

De Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang biedt praktische btw-oplossingen om deze btw-druk te voorkomen of te verminderen. In deze handreiking worden deze btw-oplossingen geschetst en toegelicht.

Lees ook de thema's Onderwijsvrijstelling: vrijgesteld van btw of toch belast? en Non profit: vrijgesteld van btw of toch belast?.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Omzetbelasting

  557
Gerelateerde artikelen