Werknemers die voor 30 juni 2014 worden ontslagen, kunnen onder voorwaarden toch nog een stamrechtfaciliteit verkrijgen. Dat heeft staatssecretaris Weekers van Financiën maandag gezegd tijdens het tweede overleg met de Tweede Kamer over het Belastingplan 2014.
Weekers wil werknemers die voor 31 december ontslag krijgen aangezegd toch nog de gelegenheid geven hun ontslagvergoeding in een stamrechtaanspraak onder te brengen, zo antwoordde hij op vragen over de 'krappe' overgangsregeling die tot nu toe was voorzien. De feitelijke datum van het ontslag kan dan nog een half jaar op zich laten wachten, tot 30 juni 2014.

80%

Weekers verduidelijkte voorts dat de nieuwe, na 15 november vastgelegde stamrechtaanspraken, niet in aanmerking komen voor de zogeheten 80%-regeling. Die eenmalige regeling houdt in dat bestaande aanspraken volgend jaar in zijn geheel kunnen worden uitgekeerd, waarbij slechts 80% van de uitkering in box 1 zal worden belast. 20% komt dus belastingvrij ter beschikking. Tegelijkertijd wordt de stamrechtvrijstelling per 1 januari afgeschaft. De maatregel moet het Rijk 1,2 miljard euro aan (vooruitgeschoven) belastinginkomsten opleveren en vermogen vrijspelen waarmee volgens het kabinet de economie zal worden gestimuleerd.

Reorganiseren

Weekers staat dus toe dat er in de laatste weken van het jaar nog nieuwe stamrechtaanspraken totstandkomen. Reden is dat er signalen zijn dat werkgevers die op dit moment reorganiseren geplande ontslagen vervroegen om hun (ex-)werknemers nog een passende ontslagvergoeding te kunnen bieden. De tijdsdruk was daarbij groot, maar die druk is dus nu enigszins van de ketel. Voorwaarden zijn wel, zo zei Weekers, dat de stamrechtovereenkomst voor 31 december is getekend, dat daarin is vastgelegd welk bedrag naar welke instantie wordt overgemaakt en ook dat het definitieve ontslag is aangezegd voor de 31ste. 
 
De feitelijke ontslagdatum is dus niet het beslissende criterium, aldus de staatssecretaris. Een en ander lost onder meer het probleem op van werknemers die nu verwikkeld zijn in een reorganisatietraject en al hadden besloten om in 2014 van een vertrekregeling (inclusief een stamrechtfaciliteit) gebruik te maken. Vakbond CNV had die problematiek eerder onder de aandacht gebracht: die categorie werknemers zou naar aanleiding van de afschaffing van de stamrechtvrijstelling toch besluiten te blijven werken.

Alleenstaanden

Naast het stamrecht werd Weekers maandag onder meer ook over de erf- en schenkbelasting ondervraagd door de Tweede Kamer. Carola Schouten (ChristenUnie) brak een lans voor alleenstaanden: zij profiteren niet van de verruimingen die in deze belastingsoorten op het programma staan. Haar pleidooi werd door andere partijen ondersteund. Weekers wees erop dat het budget voor een aanpassing binnen dezelfde belastingen moet worden gevonden. Dus zou het gelijkstellen van alleenstaanden aan gehuwden/samenwonenden betekenen dat de vrijstellingen voor de laatste categorie worden ingeperkt. De staatssecretaris zegde toe in het tweede kwartaal van volgend jaar met een brief te komen waarin de alternatieven voor de erf- en schenkbelasting worden geïnventariseerd.
 
Volgende week wordt het debat over de nationale begroting vervolgd. Over twee weken komt het Belastingplan in stemming.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Loonbelasting, Schenk- en erfbelasting

Dossiers: Prinsjesdag 2013

0

Gerelateerde artikelen