Er zijn werknemers voor wie de werkgever de witte en groene tabellen niet zomaar kan gebruiken. Voor deze werknemers gelden andere percentages voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen dan de percentages waarop de loonbelastingtabellen zijn gebaseerd. Daarom zijn er herleidingsregels waarmee de werkgever de bedragen handmatig kan herleiden uit de tabellen.
Deze bedragen hebben betrekking op het volgende:
  • de loonbelasting/premie volksverzekeringen over het periodieke loon
  • de loonbelasting/premie volksverzekeringen over bijzondere beloningen
  • de arbeidskorting
  • het maximumbedrag waarover u de premie volksverzekeringen moet inhouden

Herleidingen voor 3 afbouwregelingen

In de herleidingsregels staan ook herleidingen voor de volgende drie afbouwregelingen:
  • de afbouw van de algemene heffingskorting
  • de afbouw van de arbeidskorting
  • de afbouw van de werkbonus
Deze drie herleidingen zijn alleen van toepassing als de werkgever voor een werknemer de loonheffingskorting toepast.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Loonbelasting, Premieheffing

77

Gerelateerde artikelen