De zogenoemde salderingsregeling voor zonnepanelen gaat niet in 2020 maar pas in 2021 op de schop. Dan wordt de salderingsregeling een terugleversubsidie. Een concreet uitgewerkt voorstel voor de omvorming van de salderingsregeling volgt mogelijk aan het einde van het eerste kwartaal van 2019.

In 2018 meldde minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) aan de Tweede Kamer zijn plannen om de salderingsregeling om te vormen in een terugleversubsidie. Bij de nadere uitwerking van deze subsidie is de afgelopen maanden echter gebleken dat de uitvoering complexer is dan aanvankelijk gedacht. Wiebes onderzoekt momenteel hoe de zorgen over de uitvoering kunnen worden weggnomen, dan wel of er een werkbaar alternatief instrument kan worden vormgegeven.

Gezien de zorgen over de uitvoerbaarheid is de inwerkingtreding per 1 januari 2020 van de nieuwe terugleversubsidie niet meer haalbaar. Wiebes wil de nieuwe regeling nu invoeren per 1 januari 2021. Aan het einde van het eerste kwartaal van 2019 komt hij naar alle waarschijnlijkheid met een concreet uitgewerkt voorstel voor de omvorming van de salderingsregeling.

Bij de vormgeving van de nieuwe regeling wil Wiebes rekening houden met ten minste de doelgroepen utiliteit en energiecoöperaties. Vanuit praktisch oogpunt streeft hij naar een regeling die zoveel mogelijk doelgroepen kan bedienen. Verder probeert de bewindsman te komen tot een regeling die het ook mogelijk maakt dat omwonenden makkelijker kunnen participeren in duurzame energieprojecten in hun directe omgeving.

Bron: Avanzer Nieuws

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Subsidies

  527
Gerelateerde artikelen