De Landelijke Landbouwnormen 2014 zijn op enkele punten aangepast. Het gaat om de productierechten voor varkens- en pluimvee en de stikstofdepositieruimte.

Deze wijziging is verwerkt in hoofdstuk 18 van de Landelijke Landbouwnormen 2014. Meer informatie staat in 'Herziening Hoofdstuk 18 Productierechten' op de website van de Belastingdienst.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

0

Gerelateerde artikelen