"Ik zou graag vaker artikelen willen zien in het Weekblad met een formeelrechtelijk vraagstuk als onderwerp", is het advies van fiscaal advocaat Danny Braakman aan de redactie. "Gedegen kennis van het formele belastingrecht is voor iedereen nuttig. Het formele belastingrecht is immers de basis."

Hoe lang lees je het Weekblad?
"Ik lees het Weekblad wekelijks sinds ik ben afgestudeerd! Natuurlijk heb ik het Weekblad wel eerder gelezen en gebruikt voor mijn (master)opleiding en bij het schrijven van mijn scriptie. Sinds mijn werk bij VOI advocaten krijg ik wekelijks een papieren versie van het Weekblad op mijn bureau. Samen met mijn kantoorgenoten selecteer ik uit het Weekblad veelal wekelijks wel een voor onze praktijk relevant artikel dat wij lezen en met elkaar bespreken. Ik gebruik het Weekblad ook geregeld digitaal via Kluwer Navigator, bijvoorbeeld wanneer ik voor bepaalde zaken op zoek ben naar artikelen over specifieke onderwerpen. Hierdoor krijg ik snel een volledige verzameling van nuttig naslagwerk wat handig kan zijn voor literatuuronderzoek."

Wat vind jij het beste artikel en waarom?
"Ik heb een artikel gekozen wat mij in het afgelopen jaar in positieve zin is opgevallen. Dit betreft het artikel ‘Belastingheffing of strafheffing?’ van mr. C. Hofman (WFR 2021/72). In dit artikel gaat zij in op de vraag wanneer een belastingregel als ‘strafheffing’ moet worden bestempeld.

Dit artikel is relevant en direct toepasbaar in mijn eigen praktijk, omdat ik ook zaken tegen kom waarin discussies ontstaan over wanneer sprake is van een ‘criminal charge’. Dit speelt bijvoorbeeld in zaken waarbij rechten in de btw-sfeer, zoals de aftrek van voorbelasting of toepassing van het nultarief, worden geweigerd wanneer een belastingplichtige volgens de Belastingdienst ‘wist of had moeten weten’ dat sprake is van btw-fraude. Je ziet dan een opeenstapeling van gevolgen, waaraan een bestraffend karakter kan zitten. Dit onderwerp wordt door Hofman ook specifiek in haar artikel aangestipt. Het artikel geeft dan ook aanleiding tot de nodige discussies over de vraag wanneer belastingheffing toch ook een bestraffend karakter heeft.

Wat zijn de voordelen van het Weekblad?
"Het is erg fijn dat het Weekblad wekelijks artikelen publiceert die direct relevant (kunnen) zijn voor de dagelijkse praktijk. Ik gebruik de inhoud van een artikel regelmatig als naslagwerk voor mijn zaken. De artikelen uit het Weekblad bieden vaak de nodige verdieping en helpen bij het bepalen van mijn eigen standpunten, strategieën en andere mogelijkheden voor procedures uit mijn praktijk. Natuurlijk zijn niet alle artikelen altijd even relevant voor de fiscale proces- en strafpraktijk. Desalniettemin zijn de artikelen vaak wel interessant om te lezen en zijn ze in ieder geval nuttig om mijn kennis op andere fiscale deelterreinen ook up to date te houden. De afwisseling in onderwerpen is dus juist iets wat mij aanspreekt. Ik lees het Weekblad dan ook met veel plezier."

Heb je een advies aan het Weekblad?
"Mijn voorstel voor de redactie zou zijn om vaker artikelen te publiceren met een formeelrechtelijk vraagstuk als onderwerp. Daar zou ik de redactie natuurlijk graag bij willen helpen. In de praktijk leiden discussies met de Belastingdienst voor mijn gevoel steeds vaker tot bezwaar- en beroepsprocedures en spelen formele onderwerpen regelmatig een rol. Het formele belastingrecht is immers de basis. We zien ook dat de Belastingdienst steeds meer inzet op het werven van personeel met kennis van formeel belastingrecht. Gedegen kennis van het formele belastingrecht is daarom voor iedereen nuttig. Daarnaast zijn het fiscale proces- en strafrecht natuurlijk de leukste onderwerpen binnen het fiscale recht!"

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws, Interviews, Navigatornieuws, Weekblad 150 jaar

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

101

Gerelateerde artikelen