Voor sommige ondernemers kan het de moeite waard zijn om grote investeringen (gedeeltelijk) naar 2021 uit te stellen om op die manier van nieuwe wetgeving te profiteren. Dat gaat op voor ondernemers met meerdere ondernemingen of met één transparante onderneming met meerdere activiteiten. Dat meldt het mkb-platform Avanzer.

Op grond van de Wet overige fiscale maatregelen 2021 die onlangs is aangenomen door de Eerste Kamer, wordt vanaf 1 januari 2021 de KIA altijd per onderneming berekend. Voor zover er sprake is van een transparant lichaam (maatschap, vof, cv enz.) wordt de KIA berekend op basis van de investeringen van die onderneming. Iedere deelnemer in die onderneming heeft vervolgens recht op een evenredig aandeel van die KIA.

De wet treedt per 1 januari 2021 in werking. Iemand die bijvoorbeeld twee eenmanszaken bezit zal vanaf 1 januari 2021 de KIA per eenmanszaak moeten berekenen. Dit kan voor der ondernemer gunstiger uitpakken. Zeker bij grotere investeringen bij meerdere transparante lichamen kan het gunstig zijn om investeringen uit te stellen tot na 1 januari 2021. De verschillen kunnen aanzienlijk zijn.

Omdat de KIA per onderneming wordt berekend, kan het ook de moeite waard zijn om een bestaande onderneming die meerdere activiteiten drijft, te splitsen in meerdere separate ondernemingen ieder met een eigen naam, identiteit, balans en investeringsagenda. Dat kan zowel een eenmanszaak, vof/maatschap of een BV/NV zijn.

Ook kan het de moeite waard zijn om een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting (gedeeltelijk) te verbreken, als er in meerdere onderdelen van die fiscale eenheid wordt geïnvesteerd. Voor vennootschapsbelastingplichtige lichamen kan de verlenging (en het tarief) van de eerste schijf overigens ook een argument voor die splitsing zijn.

Op de website van Avanzer staan praktische hulpmiddelen die de belastingadviseur helpen om zijn klanten te adviseren op dit gebied.

Bron: Avanzer

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Prinsjesdag 2020

Carrousel: Carrousel

43

Gerelateerde artikelen