PvdA en VVD zinspelen op een hogere eenmalige resolutieheffing voor de banken dan de € 1 mld. die minister Dijsselbloem van Financiën heeft voorgesteld. De resolutieheffing is de bijdrage die de bancaire sector dient te betalen in 2014 als gevolg van de nationalisatie van bank-verzekeraar SNS Reaal. De coalitiepartijen vragen in een motie om de onderbouwing en de effecten van de € 1 mld. in kaart te brengen. Bij de behandeling van de wetgeving dit voorjaar zal het debat, weliswaar afhankelijk van de reactie van het kabinet, dus in ieder geval in het teken staan van de verhoging van de heffing. Dijsselbloem gaf al gelijk aan dat: "Als de Kamer dan vindt dat de heffing groter, langer, breder of dieper moet gaan, dan kunnen wij dat meteen in de wet regelen".

 

Advies DNB

Dijsselbloem heeft over de hoogte van de heffing advies aan DNB gevraagd. "DNB vindt, alles afwegende, € 1 mld. verantwoord", zo vatte de bewindsman dit advies samen, waar hij aan toevoegde:  "Ik acht het echt niet verantwoord om het meer te laten zijn, want dat gaat echt ten koste van de kredietverlening". Harbers (VVD) suggereerde nog verder uitstel van de ex-ante financiering van het depositogarantiestelsel dan de nu voorgestelde 2 jaar, waardoor extra financiële ruimte zou kunnen ontstaan voor een hogere resolutieheffing. Nijboer (PvdA) gaf aan dat zijn uitgangspunt is dat de bijdrage van de banken zo groot mogelijk moet zijn.

Steun vanuit oppositie

 "De sector ontspringt nu de dans en de belastingbetaler is de klos", zei Van Dijck (PVV) om te markeren dat de heffing van € 1 mld. naar zijn mening veel te laag is. Hij vindt dat de sector zou moeten opdraaien voor de hele reddingsoperatie, welke opvatting gedeeld wordt door Merkies (SP).  Ook Klaver (GroenLinks) gaf aan dat de sector nu eigenlijk wel heel goed wegkomt. Alleen Van Hijum (CDA) plaatste een kritische kanttekening bij de resolutieheffing. Hoewel ook Van Hijum de wens uitsprak om de bancaire sector maximaal te laten meebetalen, was hij het enige Kamerlid dat oog had voor het dilemma dat een hoge heffing voor de bancaire sector ook negatieve gevolgen kan hebben voor bijvoorbeeld de kredietverlening. 

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht, Bankenbelasting

0

Gerelateerde artikelen