Op Prinsjesdag is een wet ingediend die als doel heeft om zogeheten mismatches bij de verkoop van bijvoorbeeld intellectueel eigendom binnen één bedrijf tegen te gaan. Hoogleraar belastingrecht Jan van de Streek vindt die wet een wassen neus, zo vertelt hij tegen NRC. Multinationals als Crocs en Uber kunnen immers grotendeels doorgaan met hun fiscale constructies terwijl die wet ze eigenlijk zouden moeten bestrijden, zo stelt hij vast.

De nieuwe wet, voluit de Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel, ziet op situaties waarbij multinationals op papier dezelfde aankoop- en verkoopprijs hanteren als zij merkrechten of andere vormen van intellectueel eigendom verplaatsen van het ene dochterbedrijf naar het andere. Binnen een bedrijf wordt immers geschoven met intellectueel eigendom (zoals merkrechten) om een aftrekpost te creëren waardoor er uiteindelijk minder winstbelasting hoeft te worden betaald.

De wet die nu is opgesteld om dit soort mismatches tegen te gaan, zou aan deze constructie een einde kunnen maken. Maar Uber en Crocs blijken niet erg veel last te gaan krijgen van het wetsvoorstel dat er nu ligt, zo schrijft de krant, omdat staatssecretaris Vijlbrief zakelijke transacties bewust buiten het wetsvoorstel laat. Het idee is dat andere landen zulke transacties al belasten. Maar in het geval van Crocs is dat land Bermuda – en dat heft geen winstbelasting. "Ook zakelijke aankooptransacties zouden onder de wet moeten vallen als bedrijven in een ander land geen belasting betalen", vindt Van de Streek.

Het ander bezwaar van de hoogleraar richt zich tegen de inwerkingtreding van de maatregel. De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) vond de oorspronkelijke terugwerkende kracht naar 2017 veel te ver gaan. Ook de Belastingdienst vond vijf jaar terugkijken 'buitengewoon complex' omdat zoveel oude fiscale routes niet kunnen worden gecontroleerd. Onder druk beperkte Vijlbrief daarna de overgangsregeling tot 1 juli 2019. Dat is een korte periode, zegt Van de Streek in de krant. "Ik zou zeggen: het onderbrengen van intellectueel eigendom in belastingparadijzen is al heel lang maatschappelijk onwenselijk."

Maandag 25 oktober 2021 staat in de Tweede Kamer een debat over de beoogde wet op de agenda. Op de Navigator staat een pagina die de voortgang van het wetsvoorstel bijhoudt.

Bron: NRC

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Vennootschapsbelasting

Dossiers: Prinsjesdag 2021

  409
Gerelateerde artikelen