Een vrouw die in Nederland woont maar de Panamese nationaliteit heeft, vraagt voor zichzelf en haar kinderen betaalrekeningen aan bij de Rabobank die haar worden geweigerd. De aanvragen wijst de bank af omdat op de betaalrekeningen gelden zullen worden gestort vanuit Panama, dat als hoogrisicoland wordt aangemerkt. Het Klachteninstituut Kifid geeft de bank gelijk.

De vrouw woont vanaf 2018 in Nederland en is getrouwd met een Nederlandse man die handelt in transportonderdelen vanuit Panama. Van de man loopt een zakelijke rekening in Nederland en zijn vrouw helpt hem hier online met de administratie. Ze betaalt haar boodschappen met de creditcard of betaalt contant maar wil graag gewone betaalrekeningen waarop bedragen vanuit Panama kunnen worden gestort voor de dagelijkse uitgaven in Nederland.

De Rabobank weigert de opening van de rekeningen omdat Panama wordt aangemerkt als hoogrisicoland door de Financial Action Task Force (FATF). Daarbij ontstaat het risico dat de bank niet aan door de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gestelde eisen kan voldoen als de bank een betaalrekening opent voor de vrouw.

De vrouw is het hier niet mee eens en dient een klacht in bij het Kifid met onder meer het argument dat zij gediscrimineerd wordt op basis van nationaliteit. Het Kifid vindt echter dat voldoende is aangetoond dat de bank niet kan voldoen aan de door de Wwft gestelde eisen en daarom verplicht is de aanvraag te weigeren. Het verbod op onderscheid op basis van nationaliteit is niet van toepassing omdat de weigering is gebaseerd op een algemeen verbindend voorschrift, aldus het Kifid.

Verder merkt de Rabobank in haar verdediging op dat tijdens de aanvraagprocedure een uitgebreid cliëntenonderzoek is aangeboden om de betaalrekeningen alsnog te verlenen. De vrouw heeft daar in eerste instantie aan meegewerkt maar heeft aan het einde van dit onderzoek niet meegewerkt aan de beantwoording van enkele openstaande vragen. Tot een oplossing van dat geschil is het niet gekomen.

Bron: Kifid

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Internationaal belastingrecht, Strafrecht

34

Gerelateerde artikelen