De kerntaak van een hypotheekadviseur is het geven van advies en bemiddeling voor een passende financiering voor de woning. De adviseur schiet dus niet tekort wanneer hij in zijn advies verzuimt een wijziging in de regelgeving op te nemen, die zich afspeelt op een ander vlak dan de financiering. De Geschillencommissie van het financiële klachteninstituut Kifid wijst daarom de klacht van de consumenten tegen de adviseur af.

Per 1 januari 2021 zijn de regels in de overdrachtsbelasting veranderd. Er is een vrijstelling van de overdrachtsbelasting ingevoerd voor startende huizenkopers en doorstromers jonger dan 35 jaar. De consumenten stellen dat zij, indien zij hadden geweten van deze regel, de overdrachtsdatum van hun nieuwe woning hadden verplaatst naar het nieuwe kalenderjaar. Zij vinden dat de hypotheekadviseur hen had moeten informeren over deze zogenoemde startersvrijstelling en klagen daarover bij het Kifid.

Volgens de geschillencommissie staat niet vast dat de consumenten financieel voordeel zouden hebben behaald bij wijziging van de passeerdatum. De verkopende partij had nadere eisen kunnen stellen of de woning aan een andere partij kunnen gunnen, zo stelt de commissie.

Bovendien heeft de hypotheekadviseur niet de plicht om hen te adviseren over een geschikter moment voor de eigendomsoverdracht van de woning. Dat de adviseur wel met hen heeft meegedacht op andere vlakken dan de financiering is extra service. De commissie begrijpt overigens dat de extra service eraan heeft bijgedragen dat het voor de consumenten niet helder was wat de kerntaak van de adviseur was.

Zie voor meer informatie de uitspraak met nummer 2021-0626.

Onlangs is een video vrijgegeven van TaxVisions over de tariefsdifferentiatie in de overdrachtsbelasting op de website van Wolters Kluwer.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Kantoren, Huwelijksvermogensrecht, Belastingen van rechtsverkeer

  488
Gerelateerde artikelen