Een man mag de helft van de betaalde hypotheekrente niet als alimentatie aftrekken omdat de echtscheiding niet is doorgegaan.
De zaak (Hof Arnhem-Leeuwarden, 22 december 2015, ECLI:GHARL:2015:9782) gaat als volgt. Man en vrouw zijn gehuwd in gemeenschap van goederen. Tot het huwelijkse vermogen hoort een woning en een hypothecaire schuld. Zij besluiten om te gaan scheiden en dienen daarvoor een verzoek in bij de rechtbank. In 2006 wordt de echtscheidingsbeschikking uitgesproken. In de echtscheidingsbeschikking is vastgelegd dat de man aan de vrouw alimentatie betaalt..
 
In 2009 besluiten man en vrouw om het huwelijk niet te ontbinden. In plaats van de wettelijke gemeenschap kiezen man en vrouw voor huwelijkse voorwaarden. Zij blijven samenwonen in de woning.
 
In de aangifte over het belastingjaar 2010 claimt de man aftrek voor de gehele hypotheekrente. De vrouw claimt in haar belastingaangifte aftrek voor de helft van de hypotheekrente. De Belastingdienst corrigeert de aangifte van de man en stelt dat bij hem slechts de helft van de hypotheekrente aftrekbaar is. De man is het hier niet mee eens en stelt dat de helft van de hypotheekrente bij hem toch aftrekbaar is als alimentatie.
 
Het hof is duidelijk. Omdat man en vrouw besloten hebben het huwelijk niet te beëindigen vervalt daarmee ook de alimentatieverplichting.

Belang voor de praktijk

In deze specifieke casus is aftrek van de betaalde hypotheekrente als alimentatie niet mogelijk. Er zijn echter situaties denkbaar waarin te betalen hypotheekrente en ter beschikking gesteld woongenot wel als alimentatie aftrekbaar én belast is. Bijvoorbeeld in de situatie dat de woning gezamenlijk eigendom is van beide ex-partners en een van hen in de woning blijft.
 
De ex-partner die in de woning achterblijft, kan de helft van de verschuldigde hypotheekrente in aftrek brengen. De helft van het eigenwoningforfait moet worden bijgeteld. De andere helft van het eigenwoningforfait is als alimentatie in natura aftrekbaar bij de vertrokken partner en belast bij de andere ex-partner.
 
Op grond de regeling bij scheiding van artikel 3.111, lid 3 Wet IB 2001 is de helft van de woning nog maximaal 24 maanden een eigen woning voor de vertrekker. Gedurende die periode is de helft van de verschuldigde hypotheekrente aftrekbaar. Het eigenwoningforfait is alimentatie in natura en is als zodanig aftrekbaar bij de ene en belastbaar bij de andere ex-partner. Na 24 maanden verhuist voor de vertrekker de helft van de woning naar box 3 en kan de hypotheekrente niet meer in aftrek komen. Het ter beschikking gestelde woongenot wordt gesteld op de helft van het eigenwoningforfait en is als alimentatie in natura aftrekbaar bij de ene en belast bij de andere ex-partner.
 

Bron: Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

2

Gerelateerde artikelen