De onduidelijkheid over de hypotheekrenteaftrek bij nieuwbouwwoningen is weggenomen. Minister Blok van Wonen en Rijksdienst heeft in het vragenuurtje aangegeven dat de zogenoemde bouwrente in de periode tussen het sluiten van een koopaanneemovereenkomst en het passeren van de definitieve koop- en hypotheekakte bij de notaris aftrekbaar blijft. Op korte termijn zal er over dit onderwerp een beleidsbesluit komen, waarna het bij gelegenheid in wetgeving zal worden vervat.

 

Onduidelijkheid al langer in wet

In de Telegraaf van zaterdag 26 januari jl. werden zorgen geuit dat hypotheekrenteaftrek bij nieuwbouwwoningen niet meer goed mogelijk zou zijn. De nieuwe fiscale hypotheekwetgeving per 1 januari zou volgens het bericht de oorzaak zijn van deze beperking. Neppérus (VVD) wilde van de minister snel een oplossing voor dit probleem. Blok neemt deze zorg nu weg, waarbij hij opmerkte dat ook in de wetgeving zoals deze gold vóór 1 januari nooit expliciet heeft gestaan dat dergelijke rente aftrekbaar is. Blijkbaar is er toen nooit iemand op aangeslagen.

Stresstest

De verplichte aflossing wordt overigens niet geraakt door deze toezegging, zo verklaarde de minister op een vraag van Knops (CDA). Net zoals de bouwrente ook over de 30-jaarstermijn heengaat, gaat de aflossing pas lopen vanaf het passeren van de hypotheekakte. Monasch (PvdA) riep de minister nog op om eens een stresstest op de huidige fiscale hypotheekwetgeving toe te passen, zodat andere onvolkomenheden ook meteen kunnen worden meegenomen. Blok kon echter niet garanderen dat er nog ergens een lacune zit die pas na verloop van tijd aan het licht komt door een intellectuele fiscalist, wat zelfs door een stresstest niet wordt opgemerkt.

Brief

Vorige week stuurde Blok nog een brief naar aanleiding van de aangenomen motie Essers c.s. (CDA) om de hypotheekregels wat te versoepelen en de 30-jaarstermijn te verlengen. Het kabinet is hiertoe niet voornemens, wat de vraag doet rijzen wat de Eerste Kamer in het fiscale woningdossier gaat doen. Zoals bekend, heeft het kabinet daar geen meerderheid.  

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht, Inkomstenbelasting

0

Gerelateerde artikelen