Roemer (SP) en Samsom (PvdA) willen ook bestaande hypotheken aanpakken. Rutte (VVD) wil alleen voor toekomstige hypotheken een verplichte aflossing. Wilders (PVV) beloofde echter in zijn geheel niet aan de hypotheekrenteaftrek te zullen morrelen. Deze standpunten werden zondagavond gewisseld in het verkiezingsdebat van RTL.

De belofte van Wilders deed bij de premier de wenkbrauwen fronsen. In het Catshuis was Wilders in het voorjaar volgens de VVD-leider namelijk wel al akkoord gegaan met een beperking. Wilders ontkende en noemde Rutte een leugenaar. Rutte vond dat zijn voormalige gedoogpartner eerlijk moest zijn. Het waren harde bewoordingen in het verdere vrij inhoudelijke ‘premiersdebat'. Overigens beaamde CDA-lijsttrekker Buma daags na het debat de lezing van Rutte. De PVV was in de onderhandelingen wel degelijk akkoord gegaan met een aanpassing van de hypotheekrenteaftrek.

Akkoord

In het Lenteakkoord is door VVD, CDA, D66, CU en GroenLinks al afgesproken dat voor nieuwe gevallen alleen nog hypotheekrenteaftrek geldt indien er tenminste sprake is van een annuïtaire hypotheek waarop wordt afgelost. Met Prinsjesdag wordt deze beperking in een apart wetsvoorstel ingediend, zodat het per 1 januari 2013 in werking kan treden om aan de Brusselse begrotingsregels te voldoen.

Voorstellen

De SP wil alleen nog hypotheekrenteaftrek voor hypotheken tot 350.000 euro, waarbij de rente kan worden afgetrokken tegen een tarief van maximaal 42 procent. De PvdA begrenst de eigenwoningschuld op 1 miljoen euro in 2013 om dit vervolgens jaarlijks te verlagen. Samsom  wil verder stapsgewijs naar een aftrektarief voor iedereen van 30 procent. Een van deze partijen zal zeker meedoen aan een nieuw kabinet. Maar ook andere partijen, en potentiële coalitiepartners, als D66, CU en Groen Links willen bestaande gevallen aanpakken, bovenop de afspraken uit het Lenteakkoord.

Breekpunt

De inschatting is dat dit voor de VVD, en wellicht het CDA, geen breekpunt zal zijn. De liberalen hebben in het afgelopen decennium al meermaals getekend voor aanpassingen van de hypotheekrenteaftrek (niet voor consumptieve uitgaven, alleen voor eerste eigen woning, maximaal 30 jaar, bijleenregeling). Veel zal afhangen van de machtsverhoudingen na 12 september en welke partijen zich uiteindelijk aan een serieuze formatiepoging zullen wagen. Het wetsvoorstel met de annuïtaire hypotheek zal door het parlement behandeld worden, terwijl het fiscale pokerspel op de formatietafel gaande is. Amendementen, novelles en wellicht een geheel nieuw voorstel liggen op de loer.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Prinsjesdag 2012

0

Gerelateerde artikelen