Volgens de ict-waakhond Bureau ICT-Toetsing (BIT) is de ict-omgeving die de Belastingdienst en het UWV laten ontwikkelen voor uitvoering van de nieuwe Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) niet op tijd klaar. Het bureau pleit voor een jaar uitstel.

De Wtl gaat per 15 maart 2018 de huidige premiekortingsregelingen vervangen door een systeem van tegemoetkomingen in de vorm van toeslagen die jaarlijks aan werkgevers worden uitbetaald. Drie Tweede Kamerleden van het CDA willen van het kabinet opheldering over het niet opvolgen van een advies van het BIT om de invoering uit te stellen naar 1 januari 2019. Dat meldt het ict-blad Computable.

De Wtl voorziet in een uniforme infrastructuur waarbinnen tegemoetkomingen kunnen worden verstrekt die het voor werkgevers financieel aantrekkelijker moet maken mensen in dienst te nemen die een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt hebben. De wet vormt de bestaande premiekortingen voor oudere uitkeringsgerechtigden en mensen met een arbeidsbeperking om tot loonkostenvoordelen (LKV's): een tegemoetkoming aan werkgevers voor het in dienst nemen van deze werknemers. Bovendien regelt deze wet de introductie van het lage-inkomensvoordeel (LIV): een loonkostenvoordeel voor werkgevers die werknemers met een relatief laag loon in dienst nemen.

 

Bron: Computable/Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Loonbelasting, Premieheffing

0

Gerelateerde artikelen