Het afgelopen academisch jaar (2020-2021) zijn voor het eerst meer vrouwen dan mannen gepromoveerd aan Nederlandse universiteiten. Het verschil is niet groot: 2.612 nieuwe doctorstitels gingen naar vrouwen en 2.607 naar hun mannelijke collega’s. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

In de sectie 'Recht, administratie en handel' van het CBS-onderzoek komen de cijfers overeen met het algemene beeld: 207 mannen tegenover 214 vrouwen die zijn gepromoveerd. Vrouwelijke promovendi zijn inmiddels ruim in de meerderheid op het gebied Gedrag en Maatschappij (66%) en binnen de umc’s (63%). Bij Techniek blijven ze nog achter (30%), maar ook daar nam hun aantal de afgelopen jaren flink toe.

Promovendi worden ook talrijker. Sinds 2000 is het aantal jaarlijks toegekende doctorstitels ruim verdubbeld. 25 jaar geleden waren dat er jaarlijks nog geen 2.000. Vooral het aantal promoties in de gezondheidszorg nam flink toe, met bijna 300%. Een derde van alle promoties zit inmiddels in de medische sector. De gestage toename van het totale aantal promoties veranderde in 2020 eenmalig in een kleine afname, waarschijnlijk als gevolg van de coronapandemie.

Volgens de meest recente cijfers van het Rathenau Instituut zijn er in Nederland ruim 36.000 mensen aan het werk om hun doctorstitel te behalen. Bijna de helft daarvan doet dat in dienst van een universiteit of een universitair medisch centrum (umc). Mensen die aan een proefschrift beginnen, moeten erop rekenen dat ze zo’n zestig maanden (vijf jaar) kwijt zullen zijn voordat ze het kunnen verdedigen De leeftijd waarop de meeste mensen promoveren, is 33.

Van de mensen die promoveren terwijl ze in dienst zijn van een universiteit of umc, haalt 75% de eindstreep. Wie promoveert binnen Landbouw, Techniek of Natuurwetenschap heeft iets meer kans (80%). Voor juristen ligt die kans juist een stuk lager (60%).

Internationalisering

Verder komen steeds meer wetenschappers die in Nederland als werknemer van een universiteit of umc aan een proefschrift werken, uit het buitenland. Terwijl 15 jaar geleden nog maar 37% van buiten Nederland kwam, was dat percentage in 2020 gestegen tot bijna 53%. Het grootste deel daarvan komt van buiten de Europese Unie.

"Het aandeel buitenlandse promovendi is vooral groot in de gebieden Natuur, Techniek en Economie", zegt onderzoekscoördinator Alexandra Vennekens van het Rathenau Instituut. "Maar dat geldt daar ook voor de hogere functies. Op de technische universiteiten in Delft en Eindhoven is al meer dan de helft van al het wetenschappelijk personeel van buitenlandse afkomst. Hetzelfde geldt voor de Universiteit Maastricht."

Bron: CBS/Rathenau Instituut

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

  183
Gerelateerde artikelen