In het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2016 is een aanpassing voorzien van de imputatieregeling KEW/SEW/BEW.

Voor een BH-kapitaalverzekering, KEW, SEW en BEW geldt dat de uitkering onder voorwaarden belastingvrij (in box 1) kan worden genoten. Dat is afhankelijk van de toepassing van de zogenoemde uitkeringsvrijstelling(en). Deze vrijstelling is persoonlijk en gemaximeerd. Is al eerder van de vrijstelling gebruik gemaakt, dan kan alleen de eventueel resterende vrijstelling worden benut. Een vrijgestelde uitkering kan ook in mindering strekken op de zogenoemde bezittingsvrijstelling (in box 3). Deze verminderingen vallen onder de zogenoemde imputatieregeling.

Het kabinet constateert dat bij invoering van de SEW/BEW per 1 januari 2008 deze regeling voor een SEW of een BEW niet helemaal sluitend is vormgegeven. Hierdoor is het in bepaalde situaties mogelijk een vrijstelling voor een SEW/BEW te benutten zonder dat de imputatieregeling in werking treedt. Dit wordt nu gerepareerd.

Bron: Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Prinsjesdag 2015

0

Gerelateerde artikelen