Incassobureaus moeten met ingang van april voldoen aan veel strengere regels die moeten zorgen voor minder schuldproblemen, meldt de Inspectie Justitie en Veiligheid. Een nieuwe wet, de Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki), verbiedt incassobureaus dan bijvoorbeeld mensen onder druk te zetten. De bureaus worden bovendien verplicht zich te registreren in een openbaar register.

Bestaande bedrijven hebben één jaar om zich in te schrijven in dit register, nieuwe bedrijven moeten dat meteen doen. Door de wet worden ook strengere eisen gesteld aan de vakbekwaamheid van incassobureaus, hoe zij met schuldenaars omgaan en de informatie die zij verstrekken.

Daarnaast mogen alleen gecertificeerde deurwaarders dreigen met een dagvaarding, ofwel een oproep om voor de rechter te verschijnen. Andere incassodienstverleners zijn hier niet toe bevoegd, zegt de inspectie.

Bron: Inspectie Justitie en Veiligheid

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Invordering, Insolventierecht

218

Gerelateerde artikelen