Jaarlijks worden de alimentatiebedragen automatisch met een bepaald percentage geïndexeerd. Wettelijk is bepaald dat het percentage voor indexering gelijk is aan het percentage waarmee de lonen in Nederland dat jaar gemiddeld gestegen zijn. Dit wordt berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Door de algemene ontwikkeling van het loonpeil te volgen wordt voorkomen dat de persoon die recht heeft op alimentatie elk jaar moet vragen om aanpassing van de alimentatie in verband met eventuele inflatie. Het percentage waarmee de alimentatiebedragen per 1 januari 2024 worden verhoogd, is vastgesteld op 6,2%.

Bron: Rijksoverheid

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Civiel recht algemeen

240

Gerelateerde artikelen