Voor de levering en installatie van zonnepanelen op of bij een woning geldt op dit moment een btw-tarief van 21%. De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen om dit btw-tarief per 1 januari 2023 te verlagen naar 0%. Als dit voorstel ook door de Eerste Kamer wordt aangenomen, dan is vanaf 1 januari 2023 geen btw meer verschuldigd over de levering en installatie van zonnepanelen op of bij een woning. De Belastingdienst heeft op haar site de gevolgen van deze wijziging beschreven voor afnemers (particulieren en ondernemers), leveranciers en installateurs van zonnepanelen.

In alle gevallen geldt dat de factuurdatum bepalend is voor het btw-tarief. Ook als het gaat om een factuur voor een aanbetaling. Dus is de factuurdatum in 2022, dan is het btw-tarief 21%. En is de factuurdatum in 2023, dan is het btw-tarief 0%. Vanaf 1 januari 2023 kan gebruik worden gemaakt van de kleineondernemersregeling.

Bij zonnepanelen die ook fungeren als dakbedekking, de zogenoemde geïntegreerde zonnepanelen, blijft het btw-tarief van 21% gelden.

Link naar informatie Belastingdienst.

Bron: Belastingdienst

Rubriek: Omzetbelasting

Informatiesoort: Nieuws

  709
Gerelateerde artikelen