Op 1 september 2023 treedt de Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen in werking. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft nu een informatieblad over de wet gepubliceerd. 

De wet is gepubliceerd in Staatsblad 2023, 252 en de inwerkingtreding is geregeld in Staatsblad 2023, 254. De wet zorgt voor implementatie van de Mobiliteitsrichtlijn (EU-richtlijn 2019/2121) en wijzigt Boek 2 Burgerlijk Wetboek en de Wet op het notarisambt. Het doel van de wet is de grensoverschrijdende omzetting, fusie en splitsing van kapitaalvennootschappen eenvoudiger te maken en daarmee de vrijheid van vestiging voor deze vennootschappen binnen de EU te bevorderen. 

Grensoverschrijdende omzettingen en splitsingen van vennootschappen in de EU zijn al mogelijk op grond van uitspraken van het Hof van Justitie van de EU maar een wettelijk kader daarvoor ontbrak tot nu toe in Nederland. De wet geeft duidelijkheid over welke procedurele stappen een bedrijf moet volgen om een grensoverschrijdende omzetting of splitsing tot stand te brengen en welke waarborgen de aandeelhouders, schuldeisers en werknemers van het bedrijf hebben bij dit proces. Verder wijzigt de wet bestaande Nederlandse regels voor grensoverschrijdende fusies.

Bron: Ministerie van Justitie en Veiligheid

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Civiel recht algemeen

252

Gerelateerde artikelen