Voormalig Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) zijn verplicht schenkings- en vermogensgegevens aan de Belastingdienst door te geven.

ANBI's die op of na 1 januari 2013 hun ANBI-status verloren en op dat moment meer dan € 25.000 bezaten, moeten de Belastingdienst jaarlijks informeren over:

  • het verloop van het ANBI-vermogen vanaf het moment dat de ANBI-status eindigde;
  • het bedrag dat de instelling uitgaf aan ANBI-doelstellingen; en
  • de bedragen en de ontvangers van schenkingen.


Het opgaafformulier voor deze gegevens over boekjaar 2013 staat op www.belastingdienst.nl/anbi.

Wanneer?

De Belastingdienst moet het ingevulde formulier vóór 1 mei 2015 ontvangen hebben. De gegevens over boekjaar 2014 moeten vóór 1 september 2015 binnen zijn. Hiervoor komt zo spoedig mogelijk het opgaafformulier beschikbaar.

Voormalige ANBI's die niet in Nederland gevestigd zijn, hoeven het formulier niet in te vullen.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting, Schenk- en erfbelasting

1

Gerelateerde artikelen